Yabancı Diller Yüksekokulu

Kalite Birimleri ve Görevleri

TRU Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Birimleri ve Görevleri

Birim

Sorumlu Öğretim Elemanı

Birimin Görev ve Sorumlulukları

Sınav (Ölçme ve Değerlendirme) Birimi

Öğr. Gör. Neslihan Keleş

Öğr. Gör. Handan İlyas Karataş

Öğr. Gör. Merih Aydın

• Yüksekokuldaki ve üniversitemizdeki öğrenciler için dil yeterlilik testleri ve değerlendirmeleri geliştirmek ve uygulamak.

• Test sonuçlarını analiz ederek öğrenci gelişimi ve ilerlemesi hakkında geri bildirim sağlamak ve öğretim planlamasına katkıda bulunmak.

• Dil sınavı ve değerlendirme metodolojilerinde en iyi uygulamaları araştırmak ve uygulamak.

• Öğretim programı, ders materyalleri, öğretim ve değerlendirme arasındaki uyumu sağlamak için diğer birimlerle işbirliği yapmak.

• Öğretimde etkili değerlendirme uygulamaları konusunda rehberlik ve destek sağlamak.

• Test prosedürlerinin bütünlüğünü ve güvenliğini takip etmek ve sağlamak.

Öğretim Programları ve Materyal Geliştirme Birimi

Öğr. Gör. Damla Katlan

Öğr. Gör. Gökçenaz Gayret

Öğr. Gör. Şadıman Hunutlu

• Öğrenme hedefleri ve standartlarla uyumlu dil öğretim programları ve materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.

• Öğretim ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun öğretim kaynakları geliştirmek için öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmak.

• Yenilikçi pedagojik yaklaşımları ve teknolojileri öğretim materyallerine entegre etmek.

• Mevcut öğretim materyallerini güncellemek ve etkinliklerini sağlamak için gözden geçirmek.

• Dil öğrenme teorileri ve yöntemleri zerine araştırmalar yaparak öğretim uygulamalarını bilgilendirmek.

• Öğretim programlarının ve materyallerin uygulanmasını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek.

Profesyonel (Mesleki) Gelişim Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Yenigül

Öğr. Gör. Elif Aydın Yazıcı

Öğr. Gör. Yıldıray Kurnaz

• Öğretim elemanlarına yönelik atölyeler, eğitim oturumları ve konferanslar gibi profesyonel gelişim fırsatlarını düzenlemek ve bunlara katılımı teşvik etmek.

• Öğretim becerilerini ve bilgisini artırmak için ilgili programları tasarlamak ve ihtiyaçları belirlemek.

• Öğretim elemanlarına daha ileri eğitim, sertifika veya programlar (ör. doktora) konusunda destek sağlamak.

• Yüksekokul bünyesinde hayat boyu öğrenme ve profesyonel büyüme kültürünü teşvik etmek.

• Öğretim elemanları arasında işbirliği ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak.

• Dil eğitimi alanında güncel eğilimleri ve araştırmaları takip etmek ve ilgili bilgileri yüksekokul öğretim elemanlarına aktarmak.

Topluma Hizmet ve Halkla İlişkiler Birimi

Öğr. Gör. Elif Tekin Yılmaz

Öğr. Gör. Emrullah Ay

Öğr. Gör. Seyhan Çağlar Erdoğan

• Harici kuruluşlar, topluluklar ve paydaşlarla ilişkiler kurmak ve sürdürmek.

• Dil ile ilgili topluma hizmet projeleri, kamuoyu çalışmaları veya dil değişimi girişimleri düzenlemek.

• Yerel okullar, işletmeler ve toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak dil hizmetleri veya kaynakları sağlamak.

• Yüksekokulun dil derslerini, programlarını ve başarılarını çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla tanıtmak.

• Yüksekokulun sosyal medya varlığını ve web sitesini yöneterek halkın görünürlüğünü ve etkileşimini artırmak.

• Dil eğitimiyle ilgili etkinlikler, konferanslar veya seminerler düzenleyerek bağlantıları güçlendirmek ve uzmanlığı paylaşmak.

Proje ve Araştırma Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Bayraktar Çepni

Dr. Öğr. Üyesi Veysel İşçi

Öğr. Gör. Esin Saylan

• Dil eğitimi, edinimi veya uygulamalı dilbilimle ilgili araştırma projelerini belirlemek ve geliştirmek.

• Öğretim elemanları ve araştırmacılarla işbirliği yaparak yüksekokul ve üniversite içinde araştırma çalışmalarını tasarlamak ve uygulamak.

• Araştırma girişimlerini desteklemek için harici finansman fırsatları ve hibe arayışına girmek.

• Veri toplamak ve analiz etmek, literatür taraması yapmak ve araştırma bulgularını yaymak.

• Yüksekokul öğretim elemanları ve öğrencileri arasında araştırma ve bilimsel faaliyet kültürünü teşvik etmek.

• Konferanslara, sunumlara ve yayın fırsatlarına öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katılımını desteklemek.

• Yüksekokul içinde araştırma veri tabanlarını, kaynaklarını ve dokümantasyonunu yönetmek.

• Araştırma bulgularını öğretim uygulamalarına ve program geliştirmeye entegre etmek için diğer birimlerle işbirliği yapmak.

• İşbirliği amaçlı diğer kurumlar veya organizasyonlarla ortak araştırma projeleri geliştirmek.

• Öğretim elemanlarına ve öğrencilere araştırma yöntemleri ve etik konularında rehberlik etmek ve destek sağlamak.

Menüyü Kapat