Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Kuralları

ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 

GENEL KURALLAR 

 • Sınavlar, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, bölüm başkanlıklarınca hazırlanan sınav programlarında gösterilen yer ve saatte yapılır. 
 • Öğrenciler sınavdan önce, sınav salon giriş kapısı yanında bulunan kapı panolarında ilan edilen yerde, sıra numaralarına uygun olarak sınava girmek zorundadır. Başka bir salonda sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 
 • Sınav listelerinde adı yer almayan öğrenciler hiçbir şekilde sınava alınmaz. 
 • Sınava girecek öğrenci yanında fotoğraflı Öğrenci Kimlik Belgesi’ni bulundurmak zorundadır. Öğrenci Kimlik Belgesi, sınav süresince oturulan sıranın üzerinde bulundurulur. Şüphe uyandıran durumlar nedeniyle, ikinci bir kimlik belgesi (TC/Özel Kimlik Belgesi, pasaport, sürücü belgesi vb) gösterilmek zorundadır. Şüpheli durumu nedeniyle kimliğini ispat edemeyenler sınava alınmaz.
 • Öğrenciler sınav salonlarına; CEP TELEFONU, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, telsiz, çağrı cihazı, silah, kesici alet, gelişmiş elektronik hesap makineleri, fotoğraf makinesi, kayıt cihazı ile her türlü gelişmiş elektronik ve mekanik cihaz ile GİREMEZ. Bu ve benzeri bir cihaz ile sınava giren öğrenci, salondan çıkartılır, sınavı geçersiz sayılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.
 • Sınav esnasında izin verilen sınav materyalleri haricinde; yanında kitap, defter, ders notu, sözlük, dergi ve benzeri yayın bulunan öğrenciler sınav salonuna alınmaz
 • Sınav başladıktan 15 dakika içerisinde sınava geç gelen öğrenci, sınava girebilir ancak kendisine ek süre verilmez. 15 dakika sonrasında sınava girmek isteyen öğrenciler ise sınav salonuna alınmaz. 
 • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan, sınavda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, başkalarına yardım eden, başkasının yerine sınava giren, yerine başkasını sınava sokan öğrenciler salondan çıkartılır ve sınavı geçersiz sayılır. Test türü sınavlarda ikili ya da toplu kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Bu eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 
 • Öğrenciler sınav süresince sigara, puro, pipo vb. içemez, sakız çiğneyemez.  Sınav süresince öğrenciler yanlarında su, şekerleme vb. bulundurabilir. 
 • Sınav esnasında öğrencilerin; birbirleri ile konuşmasına, kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç-gereçleri alıp vermelerine, yerlerinden kalkmalarına, arkaya dönmelerine, kâğıdını başkaları görecek şekilde tutmalarına müsaade edilmez, gerekirse haklarında disiplin soruşturması başlatılır.
 • Sorulara verilen cevapların herhangi bir yere yazılarak sınav salonundan dışarı çıkarılmasına izin verilmez. Bu kurala uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 
 • Her ne sebeple olursa olsun, sınav salonundan çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz.  Sağlık problemleri nedeniyle oluşabilecek özel durumlar, sınavdan en az 7 gün öncesinden bölüm başkanlığına yazılı ve belgeli olarak beyan edilmelidir.
 • Sınav Salonu İmza Formu TÜKENMEZ KALEM (mavi/siyah renkli) ile imzalanır. Öğrencilerin tükenmez kalem bulundurmaları zorunludur. Bu form imzalanana kadar hiçbir öğrenci salondan çıkarılmaz.
 • Cevap kâğıdını karalayan, yırtan, saklayarak vermeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 
 • Cevap kâğıdını teslim eden öğrenci beklemeden ve sessizce sınav salonunu terk etmelidir. Öğrencilerin salon, koridor gibi yerlerde beklemesine izin verilmez. 

DİĞER HUSUSLAR 

 • Sınav süreleri, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından sözlü olarak duyurulacak ve soru kâğıtlarında belirtilecektir.   
 • Sınavın test, klasik, boşluk doldurmalı, kısa soru-cevap, karma, yanlışın doğruyu götürmesi veya daha farklı bir metotla yapılmasına dersin sorumlusu karar verir. Sınav yöntemi önceden öğrencilere duyurulur. 
 • Test sınavları için özel olarak bastırılan optik formlar kullanılır. Optik form üzerine yazılacak ve yapılacak her türlü işaretleme için kurşun kalem kullanılır. 
 • Sınav başlamadan size verilen soru kâğıdını kontrol ediniz. Tam okunamayan, bozuk veya eksik basılan soru kâğıdı için salon görevlisine başvurunuz. 
 • Yanlış olduğu veya cevabı bulunmadığını düşündüğünüz sorularla ilgili salon görevlileri ile tartışmayınız. Böyle durumlarda her soruyu cevaplandırmaya çalışın ve doğru kabul ettiğiniz cevabı işaretleyiniz. 
 • Sınav süresince görevlilerle konuşulmaz, soru sorulmaz. 
 • Test sınavlarında cevap kâğıdında her soru için bir seçenek işaretlenmelidir. Çift veya daha fazla işaretlenen cevaplar yanlış olarak değerlendirilir. 
 • Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınav görevlileri gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirebilir. 
 • Cevap kâğıdına adını soyadını, öğrenci numarasını ve grubunu yazmayan, hatalı yazan veya başka bir numara kodlayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 
 • Görme engelli öğrenciler diğer öğrencilerden ayrı olarak yardımcılı bir odada sınava alınır. Bu öğrencilere bir yardımcı verilir ve cevaplama süresi diğer öğrencilere verilen süreden 30 dakika daha fazla olur. 
 • Ellerini kullanamayan bedensel engelli öğrenci ayrı bir salonda sınava alınır ve kendisine bir yardımcı verilir. 
 • Sınava giren bedensel engelli öğrencilerin tuvalete çıkmalarına görevli eşliğinde izin verilir. 
 • Bacak veya ayaklarında engeli bulunan öğrenciler ile epileptik özellikleri bulunan, böbreklerinden rahatsız olan vb. öğrenciler diğer engelsiz öğrencilerle birlikte sınava alınır. 
 • Herhangi bir kaza nedeniyle el, kol, bacak veya ayakları alçıda bulunan öğrencilerin geçici bu durumları dikkate alınarak, yardımcılı odada sınava alınır. 
 • Test sınavı bitiminde, sınav görevlileri cevap kâğıtlarını toplayana kadar yerinizden kalkmayınız. 
Menüyü Kapat