Yabancı Diller Yüksekokulu

Kayıt Dondurma

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kayıt dondurma
MADDE 30 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile ilgili birim kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, meslek yüksekokullarında en fazla iki, diğer akademik birimlerde en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.
(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

KAYIT DONDURMA
Dikkat: Buradaki bilgiler 14.11.2018 tarihi itibariyle, geçerli olan mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişikleri takip etmek ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin sorumluluğundadır. Ek sorun ve sorularınızda Bölüm başkanlarınız ve danışmanlarınızla irtibata geçiniz.
 
HERHANGİ BİR NEDENLE ÖĞRENİME ARA VERMEK (KAYIT DONDURMA) MÜMKÜN MÜDÜR?
Evet. Öğrencilere, Haklı ve Geçerli Nedenler çerçevesinde kanıtlayacakları önemli nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.
KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İŞLEMİNİ NE ZAMAN YAPMAK ZORUNDAYIM?
Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmaz.
EN FAZLA NE KADAR SÜRE KAYIT DONDURABİLİRİM?
Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.
KAYIT DONDURMA İLE KAYIT YAPTIRMAMAK ARASINDA BİR FARK VAR MI?
Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretimden sayılmaz. Kayıt yaptırmadığınız süreler Eğitim-Öğretimden sayılır.

Menüyü Kapat