Yabancı Diller Yüksekokulu

Ders Bırakma Ekleme

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları

MADDE 12 – (2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

DERS BIRAKMA EKLEME

Dikkat: Buradaki bilgiler 14.11.2018 tarihi itibariyle, geçerli olan mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişikleri takip etmek ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin sorumluluğundadır. Ek sorun ve sorularınızda Bölüm başkanlarınız ve danışmanlarınızla irtibata geçiniz.
 
DERS BIRAKMA-EKLEME İŞLEMİ NEDİR? BU İŞLEMİ NASIL YAPMALIYIM?
Seçmiş olduğunuz derslerde eklemek veya bırakmak zorunda olduğunuz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek  yapabileceğiniz işlemdir.
DERS EKLEME/BIRAKMA İŞLEMİNİ ZAMANINDA YAPAMADIM. NE YAPMAM GEREKİYOR?
Akademik Takvim’de belirtilen süre içerisinde ders bırakma ve ekleme işlemi yapmayanlar, mazeretini belirten bir dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna başvurmalıdır. Mazereti bölüm başkanlığı tarafından uygun bulunanlar, ders bırakma ekleme formu doldurarak öğrenci işlerine gönderir. Öğrenci işleri ders bırakma ekleme işlemini gerçekleştirir.
DERS EKLEME/BIRAKMA FORMUNA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Ders Bırakma - Ekleme Formu için tıklayınız

Menüyü Kapat